BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT, CHUYÊN MÔN HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM 2016 TẠI QUẬN LIÊN CHIỂU

Lượt xem:


Từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật, chuyên môn hè cho trên 2000 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2017 trên địa bàn quận Liên Chiểu

img_1829

Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi Thầy, Cô giáo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận.

Ban biên tập Phòng GD&ĐT