Văn bản liên quan

CÔNG VĂN 1047/UBND-PNV; VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Giới thiệu nhà giáo xét tặng Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2017

Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
17/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Biểu mẫu Thống kê học sinh khuyết tật 2017-2018

Ngày ban hành:
21/10/2017
Ngày hiệu lực:
21/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giấy mời 858/GM-PGDĐT - Về việc chuẩn bị tổ chức Hội khỏe phù đổng

Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
23/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực