Văn bản liên quan
CÔNG VĂN 1047/UBND-PNV; VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận Liên Chiểu năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
21/06/2017
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc đề nghị báo cáo thống nhất địa bàn tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
18/05/2017
Ngày hiệu lực:
18/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực