Văn bản liên quan
Về việc đề nghị báo cáo thống nhất địa bàn tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
18/05/2017
Ngày hiệu lực:
18/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, NĂM HỌC 2017 - 2018
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018  
Ngày ban hành:
07/03/2017
Ngày hiệu lực:
07/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực