Văn bản liên quan
Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018  
Ngày ban hành:
07/03/2017
Ngày hiệu lực:
07/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định tuyển sinh năm học 2015-2016 của PGD-ĐT Liên Chiểu
Ngày ban hành:
24/06/2015
Ngày hiệu lực:
24/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch ra quân diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2010 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Ngày ban hành:
23/09/2010
Ngày hiệu lực:
23/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực