Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2020

Lượt xem:


Thực hiện Công văn số 01-CV/ĐU, ngày 06-6-2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan chính quyền quận về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 07-9-2017, tại phòng họp số 3 UBND quận Liên Chiểu, Đại hội Chi bộ Phòng GD&ĐT quận được diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội lần thứ VIII, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2017 – 2020 là Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí quyết tâm và niềm huy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và CCVC ngành Giáo dục quận.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy các cơ quan chính quyền quận đã phát biểu chỉ đạo, gồm các nội dung:

Thống nhất nội dung đánh giá về báo cáo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tuy nhiên, Chi bộ cần chú trọng một số nội dung:

– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC toàn ngành;

– Cần làm tốt công tác tham mưu về tuyển sinh, công tác quản lý về cơ sở vật chất, tài chính để Quận ủy, HĐND, UBND có giải pháp chỉ đạo kịp thời;

– Tập thể Chi bộ cần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong Chi bộ;

– Chi ủy mới cần xây dựng chương trình làm việc cụ thể, tham mưu tốt với Quận ủy, Đảng ủy, HĐND, UBND để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, gồm 03 đồng chí:

1/ Đồng chí Lữ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;

2/ Đồng chí Nguyễn Thanh Lịch, Phó Trưởng phòng, giữ chức vụ Phó Bí thư;

3/ Đồng chí Mai Thái Phiên, Chuyên viên, giữ chức vụ Chi ủy viên.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, CCVC, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận Liên Chiểu.

Một số hình ảnh của Đại hội

2

1

4

6

7

Mai Thái Phiên – Chị bộ Phòng GD&ĐT