Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0935.300.140
Email ngocntb2@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách