• Lữ Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0903588145
  • Email:
   hoaltk1@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Nguyễn Thanh Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0935784232
  • Email:
   lichnt1@danang.gov.vn