• :
 • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Email:
   ngocntb2@danang.gov.vn
 • Nguyễn Thanh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   chiennt@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)