Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu

  • Điện thoại: 0236.3845.204
  • Email: gddtlc@danang.gov.vn
  • Trụ sở: 168 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng