Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
203/QĐ-PGDĐT 23/10/2017 Quyết định Quyết định 203/QĐ-PGDĐT, về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục tháng 10/2017 tại các trường tiểu học.
204/QĐ-PGDĐT 23/10/2017 Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra kỹ thuật thư viện đạt tiên tiến theo Quyết định 01 của Bộ GD&ĐT , năm học 2017 - 2018.
2851/QĐ-UBND 21/06/2017 Quyết định Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận Liên Chiểu năm học 2017 - 2018
274/QĐ-SGDĐT 10/03/2017 Quyết định QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, NĂM HỌC 2017 - 2018
275/QĐ-SGDĐT 10/03/2017 Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2017 - 2018
151/QĐ-PGDĐT 24/06/2015 Quyết định Quyết định tuyển sinh năm học 2015-2016 của PGD-ĐT Liên Chiểu