Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/CT-UBND Chỉ thị Vê việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ