NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 – 2017 TOÀN NGÀNH

Lượt xem:


Chiều ngày 09/02/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016 – 2017 tại hội trường Trung tâm hành chính quận.

Tham dự Hội nghị có bà Lữ Thị Kim Hoa – Trưởng phòng GD&ĐT quận, ông Nguyễn Đình Hoa – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, các ông (bà) Phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, tổ trưởng chuyên môn, cụm trưởng chuyên môn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận.

h4

Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016 – 2017

Hội nghị đã được nghe ông Đinh Kế – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thông qua Dự thảo Báo cáo Sơ kết học kỳ I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016 – 2017

Kết luận Hội nghị, bà Lữ Thị Kim Hoa- Trưởng phòng GD&ĐT cũng đã nhấn mạnh một số vấn đề các đơn vị, trường học cần tập trung thực hiện trong học kỳ II, năm học 2016 – 2017.

h5

Thầy Đinh Kế đang thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết học kỳ I, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2016 – 2017 toàn ngành

Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II hằng năm là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có cơ hội đánh giá kết quả những hoạt động đã triển khai trong học kỳ I, từ đó rút ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho học kỳ II nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của đơn vị và của ngành Giáo dục.

Hồng Vân –  Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu