Nguyễn Thanh Lịch
Nguyễn Thanh Lịch Lãnh đạo Phòng Phó trưởng phòng 0935784232 lichnt1@danang.gov.vn (...)
Lữ Thị Kim Hoa
Lữ Thị Kim Hoa Lãnh đạo Phòng Trưởng phòng 0903.588145 hoaltk1@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc Lãnh đạo Phòng Phó trưởng phòng 0935.300.140 ngocntb2@danang.gov.vn