Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm Tổ Mầm non Tổ trưởng 0905.706.042 tamnt11@danang.gov.vn
Dương Đoàn Thi Thảo
Dương Đoàn Thi Thảo Tổ Mầm non Chuyên viên 0914.353.212 thaoddt@danang.gov.vn