Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổ Tiểu học Phó trưởng phòng 0935.300.140 ngocntb2@danang.gov.vn
Lê Anh Đào
Lê Anh Đào Tổ Tiểu học Tổ trưởng 0905770679 daola3@danang.gov.vn