Trịnh Sỹ Chung
Trịnh Sỹ Chung Tổ Tiểu học Tổ trưởng 0932274579 chungts@danang.gov.vn (...)
Lê Anh Đào
Lê Anh Đào Tổ Tiểu học Chuyên viên 0905770679 daola3@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổ Tiểu học Chuyên viên 0935.300.140