Lê Anh Đào
Lê Anh Đào Tổ Tiểu học Tổ trưởng 0905770679 daola3@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổ Tiểu học Chuyên viên 0935.300.140