Trịnh Sỹ Chung
Trịnh Sỹ Chung Tổ Tiểu học Tổ trưởng 0932274579 chungts@danang.gov.vn (...)
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổ Tiểu học Chuyên viên 0935.300.140