PHÒNG GDĐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 CẤP TIỂU HỌC

Lượt xem:


Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, ngày 12/9/2017, tổ tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

cde

Về tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đạo tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách đội các trường tiểu học trên địa bàn quận. Hội nghị đã cùng điểm lại những thành tích, những tồn tại hạn chế của năm học 2016 – 2017, cùng có ý kiến phân tích để rút kinh nghiệm và có những định hướng cụ thể cho năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 13 trường tiểu học với hơn 300 lớp và hơn 10000 học sinh. Sự gia tăng dân số cơ học đến với địa bàn quận Liên Chiểu tạo nên một áp lực lớn đối với ngành giáo dục. Khi mà số học sinh tăng đến hơn 800 em ở tất cả các khối lớp cho năm học này làm cho sĩ số học sinh không thể đảm bảo tại các trường tiểu học đòi hỏi sự cố gắng lớn hơn của tập thể giáo viên của cán bộ quản lí nhà trường và của cả hệ thống giáo dục.

Đồng chí Lữ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chủ trì hội nghị đã rất chia sẻ những khó khăn của nhà trường, và sẽ luôn đồng hành cùng nhà trường tháo gỡ các khó khăn về cơ sở vật chất, về tình hình giáo viên…. luôn cố gắng tham mưu các cấp lãnh đạo tạo điều kiện tốt nhất để các trường ổn định nền nếp dạy học, nâng cáo chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng chí Lữ Thị Kim Hoa cũng nhắc nhở các trường luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, xem đó là nhiệm vụ sống còn, người quản lí cần công khai, minh bạch trong các hoạt động và đó chính là động lực của sự phát triển. Năm học 2017-2018, với sự quyết tâm và đồng lòng của phòng giáo dục và các trường, bậc tiểu học phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, chú trọng việc bồi dưỡng năng lực giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho hock sinh để giáo dục tiểu học Liên Chiểu sánh ngang cùng các phòng giáo dục quận huyện khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chuyên viên tổ tiểu học phòng GD&ĐT