Văn bản liên quan

Về việc triệu tập hội nghị

Ngày ban hành:
02/08/2010
Ngày hiệu lực:
02/08/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch ra quân diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2010 trên địa bàn quận Liên Chiểu

Ngày ban hành:
23/09/2010
Ngày hiệu lực:
23/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018  

Ngày ban hành:
07/03/2017
Ngày hiệu lực:
07/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận Liên Chiểu năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
21/06/2017
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực