A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tháng 10/2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo các đơn vi, trường học tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục 15/10; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Khuyến học Việt Nam 02/10; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 toàn ngành.

3. Triển khai kỳ báo cáo Thống kê đầu năm học 2021-2022 trên phần mềm cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị CB,CC,CV-NLĐ năm học 2021-2022 của các đơn vị trường học thuộc quận. Hướng dẫn, triển khai, đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021-2022. Hướng dẫn triển khai tổ chức Hội nghị giao ban Khối thi đua lần thứ nhất năm học 2021-2022. Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, hoạt động sáng kiến. Tham dự hội nghị giao ban thủ trưởng các đơn vị, trường học lần thứ nhất năm học 2021-2022.

5. Tổ chức chấm thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp quận năm học 2021-2022” theo Công văn số 545/PGDĐT-MN, ngày 03/9/2021 về việc điều chỉnh một số nội dung và hình thức tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non tại Kế hoạch số 503/KH-PGDĐT, ngày 02/8/2021; tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025; Tập huấn Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ  sung theo Thông tư 51/2021/TT-BGDĐT cho CBQL-GVMN; Dự Hội thảo “Đẩy mạnh phát triển trường mầm non đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường mầm nôn đạt chuẩn quốc gia”; Họp giao ban chuyên môn bậc học mầm non cấp quận và sinh hoạt Tổ hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ vấp quận, năm học 2021-2022; Tổ chức hội thi “Xây dựng nguồn dữ liệu phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà”.

6. Kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn sau dịch Covid-19; tư vấn hỗ trợ giáo viên lớp 1, lớp 2 dạy học theo Chương trình GDPT 2018, chất lượng học sinh tại các trường tiểu học; Hướng dẫn các trường dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 3 năm học 2022-2023, tổng hợp và xây dựng kế hoạch tập huấn cho giáo viên lớp 3; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên theo Chương trình GDPT 2018; Tiếp tục xây dựng tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học; Tham gia các lớp tập huấn thuộc Dự án SCI.

7. Tham gia Hội thi Tin học trẻ vòng chung kết toàn quốc tại Quảng Nam (tham gia cùng đoàn của thành phố); Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021 (cấp trường); Tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề dạy học cấp THCS (do Sở GDĐT tổ chức); Sở GDĐT kiểm tra công nhận thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn, thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia;  Kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường học.

8. Đón Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT: kiểm tra, nắm tình hình công tác tuyển sinh; thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ, công khai tài chính năm học 2021-2022 tại các đơn vị, trường học. Triển khai các đề án, dự án được phê duyệt trong năm 2021.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Ngày 01/10 - 08/10/2021

: Tham gia lớp tập huấn trực tuyến học thông qua chơi cho giáo viên tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 05/10 - 07/10/2021

: Tổ chức chấm thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp quận năm học 2021-2022” theo Công văn số 545/PGDĐT-MN ngày 03/9/2021 về việc điều chỉnh một số nội dung và hình thức tổ chức Hội thi giáo viê dạy giỏi bậc học mầm non tại Kế hoạch số 503/KH-PGDĐT ngày 02/8/2021.

- Thành phần và địa điểm: Theo quyết định.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 08/10/2021

: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho nhân viên cấp dưỡng các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn quận.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 09/10/2021

: Tổ chức chấm  sản phẩm dự thi “Xây dựng nguồn dữ liệu phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà” năm học 2021-2022

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

 

: Tập huấn cho CBQL, giáo viên tiểu học về dạy học trực tuyến (Sở, Phòng GDĐT tổ chức).

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 10/10 - 20/10/2021

: Thu nhận sáng kiến của CCVC cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 09/10 - 24/10/2021

: Tập huấn trực tuyến về kiểm soát hành vi trẻ khuyết tật trong lớp học hòa nhập cấp tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 13/10 - 15/10/2021

: Tập huấn mở rộng cho giáo viên ngoài vùng dự án về Phương pháp tăng cường kỹ năng đọc - viết cho học sinh tiểu học (Sở GDĐT tổ chức).

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 13/10 - 16/10/2021

: Tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn lớp 1 các trường tiểu học về tổ chức sinh hoạt chuyên môn chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Sở GDĐT tổ chức).

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 14/10 - 15/10/2021

: Các trường mầm non hoàn thành sản phẩm dự thi Hội thi “Xây dựng nguồn dữ liệu phối hợp với cha mẹ trẻ trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà” năm học 2021-2022.

- Thành phần và địa điểm: Theo quyết định.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 18/10 - 19/10/2021

 : Tham gia lớp tập huấn hỗ trợ trẻ học hòa nhập trong trường mầm non trên địa bàn quận (Sở GDĐT tổ chức).

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 18/10 - 20/10/2021

: Sở GDĐT chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 (Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh).

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 21/10 - 30/10/2021

 : Tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên mầm non về kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trẻ chuyên sâu.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 25/10 - 27/10/2021

: Tập huấn trực tuyến học thông qua chơi cho CBQL cấp Sở và cấp Phòng.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Ngày 25/10 - 29/10/2021

: Họp giao ban chuyên môn bậc học mầm non cấp quận và sinh hoạt Tổ hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ vấp quận, năm học 2021-2022.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 27/10 - 30/10/2021

: Tập huấn mô đun 4 cho giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất các trường tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: Theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Tháng 10/2021

: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 toàn ngành (Sau hội nghị của Sở GDĐT).

(Bộ phận THHC phụ trách)

 

: Kiểm tra công tác đầu năm học mới tại các trường học thuộc quận; việc triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm, phục vụ kiểm tra, công nhận công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2021 (tại các đơn vị).

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Các tổ chuyên môn, THHC phụ trách)

* Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch và cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo điều chỉnh bổ sung.

 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết