A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tháng 9/2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022; Dạy học trên Internet theo các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT; Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

2. Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở, ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp quận; hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố; thi nghề phổ thông năm học 2021-2022; Tham gia Hội thi Tin học trẻ vòng khu vực tại Quảng Nam.

3. Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Xây dựng tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10. Tư vấn hỗ trợ giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 6 dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

4. Phối hợp triển khai “Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời”. Hướng dẫn “Ngày Pháp luật 2021”. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.

5. Triển khai công tác tập huấn Chương trình GDPT 2018 trên Internet theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT; tập huấn mở rộng cho các trường mầm non ngoài Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam, giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng”. Dự giao ban Tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học cấp thành phố chuẩn bị các hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022.

6. Triển khai Cuộc thi e-Learning các cấp năm học 2021-2022. Số hóa hồ sơ công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ đạo công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục.

7. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 toàn ngành và các bậc học; Xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2021. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị CB,CC,CV-NLĐ năm học 2021-2022 của các đơn vị trường học thuộc quận. Hướng dẫn, triển khai, đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021-2022.

8. Phát động tháng “An toàn giao thông”; tổ chức tuyên truyền mẫu về an toàn giao thông tại các trường học. Tổ chức “Ngày hội truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tổ chức các chương trình truyền thông phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Triển khai Chương trình giáo dục phòng chống tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

9. Phối hợp tuyển dụng giáo viên các đơn vị, trường học công lập trực thuộc.

10. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc quận tăng cường thực hiện các biện phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

11. Sở GDĐT kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ, công khai tài chính năm học 2021-2022 tại các đơn vị, trường học. Triển khai các đề án, dự án được phê duyệt trong năm 2021.

12. Sở GDĐT kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn tại các đơn vị, trường học. Thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2021-2022. Tiếp công dân, xử lí đơn kiến nghị, phản ánh.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Ngày 01/9 - 10/9/2021

: Hướng dẫn các hoạt động giáo dục đầu năm và dạy học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

(Các bộ phận phụ trách chuyên môn)

Ngày 01/9 - 30/9/2021

: Tham gia phát triển video và audio trực tuyến Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam, giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng”.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

 

: Tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn trên Internet theo công văn đã hướng dẫn.

(Bộ phận Tiểu học, THCS phụ trách)

Ngày 05/9/2021

: Tổ chức khai giảng, các hoạt động đầu năm học mới 2021-2022 tại các trường học thuộc quận (hình thức trực tuyến).

(Các bộ phận chuyên môn, HĐNG phụ trách)

Từ ngày 05/9-30/9/2021

: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi “giáo viên dạy giỏi, cấp quận năm học 2021-2022” theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông bằng hình thức thi online.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 06/9 - 30/9/2021

: Sở GDĐT, Phòng GDĐT kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn; tư vấn hỗ trợ giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 6 dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận Tiểu học, THCS phụ trách)

Ngày 05/9/2021

: Dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm học 2020-2021 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 - Giáo dục Trung học.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận THCS phụ trách)

Ngày 10/9 - 20/9/2021

: Tham gia lớp tập huấn chuyên đề xây dựng kế hoạch bài dạy cho giáo viên lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận THCS phụ trách)

Ngày 11/9 - 18/9/2021

:Tham gia lớp tập huấn báo cáo viên nguồn về hỗ trợ trẻ học hòa nhập trong trường mầm non.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 13/9 - 30/9/2021

: Triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.

(Bộ phận Mầm non phụ trách)

Ngày 20/9 - 25/9/2021

: Cập nhật dữ liệu EQMS đầu năm.

(Bộ phận Tiểu học, CNTT phụ trách)

Ngày 24/9/2021

: Dự họp giao ban Tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học cấp thành phố.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

(Dự kiến)

: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 toàn ngành.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 27/9 - 01/10/2021

: Tham gia trực tuyến các lớp tập huấn thuộc Dự án VVOB. - Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Tiểu học phụ trách)

Tháng 9/2021

: Kiểm tra công tác đầu năm học mới tại các trường học thuộc quận; việc triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm, phục vụ kiểm tra, công nhận công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2021 (tại các đơn vị).

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Các tổ chuyên môn, THHC phụ trách)

* Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch và cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo điều chỉnh bổ sung.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết