• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch công tác tháng 9/2022

KẾ HOẠCH

                                                                      Công tác tháng 9 năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 2305/SGDĐT-VP ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về công tác trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của UBND quận giao tháng 9/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch công tác tháng 9/2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận như sau:

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Hướng dẫn các trường thuộc quận tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tháng An toàn giao thông; Tổ chức Lễ Khai giảng và bắt đầu học kỳ I năm học 2022-2023.

2. Phát động tháng An toàn giao thông; Tổ chức các chương trình truyền thông phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; Triển khai Chương trình giáo dục phòng chống tai nạn bom mìn; Tổ chức Chương trình Hành trình đến với Bảo tàng, Thành Điện Hải, Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chăm và Bảo tàng Quân khu V; Triển khai Chương trình giáo dục quốc phòng -an ninh gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về chủ quyền biển đảo, phòng chống bạo loạn... Triển khai các hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em.

3. Triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Phối hợp triển khai “Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời”.

4. Tham gia khảo sát việc triển khai và chuẩn bị các điều kiện thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố và cấp quận. Phát triển bộ tài liệu tập huấn về chăm sóc và giáo dục trẻ toàn diện. Tổ chức tập huấn về bộ tài liệu cho giáo viên của 10 cơ sở GDMN độc lập do Tổ chức SCI tài trợ.

5. Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1, 2, 3; lớp 6, 7 năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Xây dựng tài liệu Giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8. Tư vấn hỗ trợ giáo viên lớp 1,2,3; lớp 6,7 dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

6. Tham gia chấm sơ loại Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số; Hướng dẫn tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS; triển khai Cuộc thi E-learning; Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

7. Các trường học thuộc quận tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023; Tham gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành;  tập huấn về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ cho các cơ sở giáo dục mầm non; tập huấn về quản trị và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách đội. Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Chương trình GDPT 2018; Triển khai học thông qua chơi đối với phụ huynh.

8. Dự các hội nghị sơ kết chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19; Hội thảo giới thiệu các tài liệu làm quen tiếng Anh; xây dựng và góp ý tài liệu khuyến nghị chính sách về việc thành lập cộng đồng học tập chuyên môn dành cho giáo viên tại trường mầm non.

9. Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục; nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2022-2023. Thu nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các đơn vị, trường học. Xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài năm học 2022-2023.

10. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; Xét chọn Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2022. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023 của các đơn vị trường học thuộc quận. Hướng dẫn, triển khai, đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022-2023.

11. Sở GDĐT thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học 2022-2023; việc triển khai Chương trình GDPT 2018; nắm tình hình hoạt động dạy học đầu năm học mới tại các đơn vị, trường học. tiếp tục kiểm tra công khai theo Thông tư 36/2017/TTBGDĐT của Bộ GDĐT. Tiếp công dân, xử lí đơn kiến nghị, phản ánh

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Ngày 01/9 - 02/9/2022

: Nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.

(Bộ phận THHC phụ trách, nắm tình hình)

Ngày 05/9/2022

: Các trường thuộc quận tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023.

(Bộ phận THHC phụ trách, nắm tình hình và báo cáo)

Ngày 05/9 - 30/9/2022

: Sở GDĐT kiểm tra đánh giá ngoài và thẩm định trường chuẩn quốc gia.

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Bộ phận THHC,GDMN phụ trách)

Ngày 06/9/2022

: Họp trực tuyến hướng dẫn triển khai Chương trình làm
quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.

- Thành phần: theo công văn.

- Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 06/9 - 07/9/2022

: Tham dự lớp tập huấn Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học mầm non năm học 2022-2023.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 06/9 - 09/9/2022

: Tham gia lớp tập huấn cho cán bộ quản lí về quản trị và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 06/9 - 13/9/2022

: Tham gia lớp tập huấn về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ cho các cơ sở giáo dục mầm non.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 08/9/2022

: Họp giao ban chuyên môn và công tác quản lý nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn quận.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 09/9/2022

: Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023 cấp THCS.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục THCS phụ trách)

Ngày 10/9 - 18/9/2022

: Sở GDĐT triển khai học thông qua chơi đối với phụ huynh.
- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 12/9 - 15/9/2022

: Sở GDĐT kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại các trường tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 14/9/2022

: Sở GDĐT làm việc với lãnh đạo và Hội đồng tự đánh giá của Trường TH Hải Vân.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

(08h00)

: Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023 toàn ngành.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 15/9/2022

: Họp giao ban CBQL-GVMN cốt cán cấp thành phố.
- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 16/9/2022

: Dự Hội thảo Xây dựng và góp ý tài liệu khuyến nghị
chính sách về việc thành lập cộng đồng học tập chuyên
môn dành cho giáo viên tại trường mầm non.

- Thành phần: theo công văn.

- Địa điểm: Khách sạn Belle Maison Parosand, số 216
Võ Nguyên giáp, Sơn Trà.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 16/9 - 17/9/2022

: Tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên môn tiếng Anh về phương pháp dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 19/9/2022

: Giao ban tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học
cấp thành phố.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 20/9/2022

: Tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên các trường tiểu học thuộc quận.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 23/9/2022

: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 20/9 - 23/9/2022

: Đón Đoàn kiểm tra liên ngành về các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN độc lập
trên địa bàn quận theo Thông tư 49/2021/TT
BGDĐT.
 - Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 20/9 - 30/9/2022

: Kiểm tra hồ sơ lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa và công tác dạy học tại các trường tiểu học thuộc quận.

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 23/9 - 24/9/2022

: Tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên môn Tin học về phương pháp dạy học theo Chương trình GDPT 2018.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

Ngày 26/9/2022

: Tổ chức Chuyên đề hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.

- Địa điểm: Trường Mầm non Măng Non

- Thành phần: theo kế hoạch.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 27/9/2022

: Tổ chức Chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

- Địa điểm: Trường Mầm non Sơn Ca

- Thành phần: theo kế hoạch.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 28/9/2022

: Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Địa điểm: Trường Mầm non 1-6

- Thành phần: theo kế hoạch.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 29/9/2022

: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.

- Địa điểm: Trường Mẫu giáo Hoạ Mi

- Thành phần: theo kế hoạch.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

 

: Tham gia lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 29/9 - 30/9/2022

: Cán bộ quản lí học tập mô hình giáo dục STEM tại Cần
Thơ.
- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

 

: Dự Hội thảo giới thiệu các tài liệu làm quen tiếng Anh đã được Bộ thẩm định.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

Ngày 30/9/2022

: Tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên các trường tiểu học thuộc quận (tt).

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận Giáo dục Tiểu học phụ trách)

 

: Tổ chức Chuyên đề hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non.

- Địa điểm: Trường Mầm non Tuổi Ngọc

- Thành phần: theo kế hoạch.

(Bộ phận Giáo dục Mầm non phụ trách)

 

: Phối hợp tổ chức Hội thi Vẽ tranh và tìm hiểu kiến thức về biển, hải đảo Việt Nam.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận THHC phụ trách)

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Admin PGD Liên Chiểu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết