• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

29. Thủ tục lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

29. Thủ tục lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức phường, xã nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

+ Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của UBND các phường, xã;

- Bản sao các hồ sơ trình kèm (nếu cần thiết).

d) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn cho ý kiến của Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

i) Lệ phí: Không có

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

+ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

  + Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

+ Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

+ Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường mầm non.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết