VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1047/UBND-PNV
Ngày ban hành 11/09/2017
Loại văn bản Loại văn bản CĐĐH: Công văn.
Trích yếu CÔNG VĂN 1047/UBND-PNV; VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI THĂNG HẠN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Xem văn bản Xem Online
Tải về