Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
419/PGDĐT-THHC 18/05/2017 Công văn Về việc đề nghị báo cáo thống nhất địa bàn tuyển sinh năm học 2017 - 2018
274/QĐ-SGDĐT 10/03/2017 Quyết định QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, NĂM HỌC 2017 - 2018
275/QĐ-SGDĐT 10/03/2017 Quyết định Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2017 - 2018
550/SGDĐT-KHTC 07/03/2017 Công văn Về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018  
151/QĐ-PGDĐT 24/06/2015 Quyết định Quyết định tuyển sinh năm học 2015-2016 của PGD-ĐT Liên Chiểu
58/KH-UBND 23/09/2010 Công văn Kế hoạch ra quân diệt bọ gậy phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2010 trên địa bàn quận Liên Chiểu
2521/SGD&ĐT-VP 02/08/2010 Công văn Về việc triệu tập hội nghị
Trang 2 / 2«12