Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư ĐIỀU LỆ Trường tiểu học
908/QĐ-BGDĐT 08/03/2010 Quyết định Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning" năm học 2009-2010.
43/2006/TT-BGDĐT 20/10/2006 Thông tư Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGDĐT: Quy định đánh giá học sinh tiểu học
5105/CT-BGDĐT Chỉ thị Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
17/2012/TT-BGDĐT Thông tư THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BGDĐT
13/2013/QĐ-UBND Nghị quyết Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố
12/CT-UBND Chỉ thị Vê việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ