Thông tư 22

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Loại văn bản Loại văn bản QPPL: Thông tư.
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Xem văn bản Xem Online
Tải về