Nếu cha mẹ là người đã sinh ra  ta, đưa chúng ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết ...