Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Email ngocntb2@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách