Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Lịch
Họ và tên Nguyễn Thanh Lịch
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục
Điện thoại 0935784232
Email lichnt1@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách