Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Lịch
Họ và tên Nguyễn Thanh Lịch
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào Tạo
Email lichnt1@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách