• Nguyễn Thanh Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục
  • Email:
   lichnt1@danang.gov.vn
 • Nguyễn Thanh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   chiennt@danang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   (...)

 • Phan Hồ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hanhph@danang.gov.vn