Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Kim Anh
Họ và tên Huỳnh Thị Kim Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Email anhhtk2@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách