• Bài giảng ôn tập Tiếng Việt lớp 3: Từ chỉ đặc điểm, hoạt động, trang thái.
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng ôn tập môn Toán lớp 3: Tính giá trị biểu thức
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng ôn tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 308 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng Ôn tập Toán Tiếng Việt lớp 3, từ ngày 09/3/2020-15/3/2020
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng phân số. Toán lớp 4
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 296 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng hình bình hành. Toán lớp 4
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 293 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng Diện tích hình thang. Toán 5. Trường Tiểu học Duy Tân
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 290 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng phân số. Toán lớp 4. Trường Tiểu học Duy Tân
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng Hình bình hành. Toán lớp 4. Trường Tiểu học Duy Tân
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 299 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng ôn tập môn Toán. GVTH: Hoàng Thị Thơm, trường Tiểu học Duy Tân
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1. GVTH: Lê Thị Thanh Nga, trường Tiểu học Duy Tân
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 252 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng: Dấu hiệu chia hết. Toán lớp 4. Cô giáo thực hiện: Nguyễn Thị Minh Xuân, trường Tiểu học Duy Tân.
  | Trường Tiểu học Duy Tân | 268 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng: Dấu hiệu chia hết. Toán lớp 4. Cô giáo thực hiện: Nguyễn Thị Minh Xuân, trường Tiểu học Duy Tân.