Bài giảng: Dấu hiệu chia hết. Toán lớp 4. Cô giáo thực hiện: Nguyễn Thị Minh Xuân, trường Tiểu học Duy Tân.

Ngày đăng: 22/02/2020 222 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềToan_lop_4_-_Dau_hieu_chia_het_cho_2___5___3___9_81f48868a4.mp4
Mô tả:

Bài giảng: Dấu hiệu chia hết. Toán lớp 4. Cô giáo thực hiện: Nguyễn Thị Minh Xuân, trường Tiểu học Duy Tân.