A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch công tác tháng 10/2020

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo các đơn vi, trường học tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục 15/10; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Khuyến học Việt Nam 02/10; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng úng tháng cao điểm về phòng chống ma túy trong trường học.

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 toàn ngành và các bậc học.

3. Triển khai kỳ báo cáo Thống kê đầu năm học 2020-2021 trên phần mềm cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức Hội nghị CB,CC,CV-NLĐ năm học 2020-2021 của các đơn vị trường học thuộc quận. Hướng dẫn, triển khai, đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021. Hướng dẫn triển khai tổ chức Hội nghị giao ban Khối thi đua lần thứ nhất năm học 2020-2021. Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng. Tham dự hội nghị giao ban thủ trưởng các đơn vị, trường học lần thứ nhất năm học 2020-2021.

5. Tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý năm học 2020-2021; Họp giao ban Ban hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cấp thành phố năm học 2020-2021; Tham gia tập huấn xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ mầm non dành cho cán bộ quản lý tại các khu công nghiệp do Tổ chức UNICEF tài trợ; Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cấp quận năm học 2020-2021; Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ 5 tuổi tiếp cận về chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1; Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ nhà trẻ theo Đề án 6-18 tháng tuổi tham quan học tập tại các cơ sở GDMN trên địa bàn thành phố.

6. Tham gia lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lí, giáo viên theo Chương trình GDPT 2018; tập huấn sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 cho giáo viên dạy lớp 1 (tiếp theo); các lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lí, chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020; Tổ chức tập huấn chuyên môn cho CBQL, giáo viên các trường học.

7. Kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn sau dịch Covid-19; hỗ trợ giáo viên lớp 1 dạy học theo Chương trình GDPT 2018, chất lượng học sinh tại các trường tiểu học.

8. Triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning; tập huấn e-Learning cho giáo viên các trường học; Tổ chức vòng thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

9. Thi Nghề phổ thông dành cho học sinh THCS (từ ngày 29/10 đến ngày 30/11/2020); Thi GVCNG cấp quận; Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp sở từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020; Kiểm tra các hoạt động giáo dục tại các trường THCS; Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

10. Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh, các khoản thu đầu năm học,... tại các đơn vị, trường học trên địa bàn quận.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Ngày 01/10-

02/10/2020

: Các trường thuộc quận tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

(Bộ phận THHC phụ trách)

 

: Tham gia tập huấn phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ thông qua đồng dao, trò chơi dân gian tại các khu công nghiệp.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 05/10/2020

(08g00)

 

: Họp giao ban Ban hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cấp thành phố năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo giấy mời.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 05/10-

10/10/2020

: Sở GD&ĐT kiểm tra, năm tình hình hỗ trợ công tác dạy và học tại các trường tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 06/10-

29/10/2020

: Tham gia các lớp tập huấn sơ cấp cứu do Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức, gồm giáo viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 08/10/2020

 

: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp trung học cơ sở.

- Thành phần và địa điểm: theo giấy mời.

(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 08/10-

09/10/2020

: Tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021 do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 09/10/2020

 

: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: theo giấy mời.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 10/10-

11/10/2020

: Tập huấn về sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 10/10-

17/10/2020

: Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn, triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 12/10/2020

 

: Dự Hội nghị giao ban cán bộ quản lý các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, các trường trực thuộc Sở.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 12/10-

30/10/2020

: Kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện chương trình năm học 2020-2021 và công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở GDMN.

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 13/10/2020

 

: Tập huấn bồi dưỡng thương xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cấp quận năm 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn triệu tập.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 14/10/2020

: Dự họp giao ban Tổ chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học cấp thành phố chuẩn bị các hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 14/10-

15/10/2020

: Tham gia tập huấn Mô đun 1 chương trình GDPT 2018 dành cho CBQL các trường tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 15/10/2020

 

: (Dự kiến) Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo giấy mời.

(Bộ phận THHC phụ trách)

Ngày 16/10-

23/10/2020

: Tổ chức cho giáo viên dạy trẻ nhà trẻ theo Đề án 6-18 tháng tuổi tham quan học tập tại Trung tâm Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non One Sky Đà Nẵng.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn triệu tập.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 17/10/2020

 

: Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ 5 tuổi tiếp cận về chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn triệu tập.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 24/10/2020

: (Dự kiến) Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi năm học 2020-2021, phần thi lí thuyết.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Các tổ chuyên môn phụ trách)

Ngày 29/10-

30/10/2020

: Tham gia tập huấn xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ mầm non dành cho cán bộ quản lý tại các khu công nghiệp do Tổ chức UNICEF tài trợ.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn triệu tập.

(Tổ Mầm non phụ trách)

Ngày 30/10/2020

: Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

Ngày 29/10-

30/10/2020

: Thi nghề phổ thông dành cho học sinh THCS

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

(Tổ THCS phụ trách)

Tháng 10/2020

: Kiểm tra, rà soát việc triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm, phục vụ kiểm tra, công nhận công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2020 (tại các đơn vị).

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận TTHC phụ trách)

 

: Tiếp tục triển khai khóa phụ Chương trình dạy học Bơi an toàn.

- Địa điểm: 14 bể bơi của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận.

(Bộ phận THHC phụ trách)

 

: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo kế hoạch.

(Bộ phận TTHC phụ trách)

 

: Tập huấn, hướng dẫn, triển khai công tác thi đua, khen thưởng; đăng ký thi đua đầu năm học 2020-2021.

- Thành phần và địa điểm: theo công văn.

(Bộ phận TTHC phụ trách)

 

: Kiểm tra công tác dạy học, nền nếp dạy học tại các trường tiểu học.

- Thành phần và địa điểm: theo quyết định.

(Tổ Tiểu học phụ trách)

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết