Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại:  0236 3841 882

Cổng thông tin:  https://lienchieu.danang.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3845.204  

Cổng thông tin: https://lienchieudn.edu.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích