Kênh do Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Liên Chiểu cung cấp
Kênh tin tức từ Phòng Giáo Dục xuống các đơn vị
Kênh văn bản từ Phòng Giáo Dục xuống các đơn vị
Kênh thông báo từ Phòng Giáo Dục xuống các đơn vị
Kênh thư mời từ Phòng Giáo Dục xuống các đơn vị
Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Điều khoản sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các đơn vị trực thuộc Phòng giáo dục bao gồm các trường học trong toàn phòng.

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại:  0236 3841 882

Cổng thông tin:  https://lienchieu.danang.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3845.204  

Cổng thông tin: https://lienchieudn.edu.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích